Programowanie

Proces tworzenia programu rozpoczyna się od analizy wymagań użytkownika. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ rzutuje to na ostateczną postać działała linii, maszyny. Jak pokazuje nasze doświadczenie jest to etap, w którym musimy wykorzystać całą naszą wiedzę, aby najlepiej zrozumieć potrzeby klienta. W czasie realizacji często wracamy do analizy potrzeb, gwarantuje to nam, że dobrze rozumiemy drugą stronę. Dopiero po tym etapie następuje tworzenie kodu źródłowego dla systemów plc, napędowych, hmi i scada.